ITS

Remisser kan i vissa fall laddas ner utan kostnad. Enstaka utskrivna exemplar kan beställas hos ITS utan kostnad.

ITS/AG Beteckning Titel Remisstid
WG NI ITS ApG 25, utgåva 2 Guidelines for calls to emergency number 112 in
Sweden using SIP ITS ApG 25 utg 2
2018-05-07