Svensk standardisering

SSR, Sveriges standardiseringsråd har sedan den 1 januari 2012 ersätts av Sveriges StandardiseringsFörbund. Refereser och hemsida är under utveckling.

Fram till 2011 har SSR varit svensk huvudman för svensk standardisering, som utförs av erkända svenska standardiseringsorgan.

Medlemmar:

  • Staten
  • Landstingsförbundet
  • Svenska Kommunförbundet
  • Svenskt näringsliv
  • Svensk Handel
  • Svenska Bankföreningen

SSR:

  • erkände svenska standardiseringsorgan;
  • tillhandahöll ett register över fastställd och upphävd svensk standard;
  • bildades vid ett fullmäktigemöte 2000-06-27;
  • strukturen trädde ikraft 2001-01-01 och upphörde 2011- 12-31.

SSR hade erkänt som svenska standardiseringsorgan:

ITS InformationsTekniska Standardiseringen
SEK SEK Svensk Elstandard
SIS Swedish Standards Institute