Standardisering i ett internationellt perspektiv

Standardisering är i dag i hög grad en internationell angelägenhet. Svensk standard grundar sig i stor utsträckning på resultaten från internationell standardisering inom de globala standardiseringsorganen ISO, IEC och ITU och inom de europeiska standardiseringsorganen CEN, CENELEC och ETSI.

Svenska experter deltar genom de svenska standardiseringsorganen aktivt i internationell standardisering för att föra fram svenska synpunkter och ta tillvara svenska intressen allt för att påverka den standard som kommer att finnas i framtiden.

Genom eget medlemskap kan svenska företag deltaga direkt i ITU och ETSI.

Det är de europeiska organen som tar fram de europastandarder (EN) som skall medverka till att en gemensam europeisk marknad förverkligas.

Under de senaste 10 åren har den formella standardiseringen inom IT- och telekommunikationsområdena mött väsentlig konkurrens från fora och konsortier.