ITS Styrelse

ITS Styrelse

Ordförande: Magnus Madfors, Ericsson AB

Vice ordförande: Bo Martinsson, Post- och telestyrelsen

Ledamöter:

  • Peggy Haase, Post- och telestyrelsen
  • Jonas Wallberg, Teknikföretagen

Föredragande/sekreterare: Thomas Borglin, ITS