ITS Styrelse

ITS Styrelse

Ordförande: Magnus Madfors, Ericsson AB

Vice ordförande: Bo Martinsson, Post- och telestyrelsen

Ledamöter:

  • Tom Lindström, Ericsson AB
  • Peggy Haase, Post- och telestyrelsen

Föredragande/sekreterare: Svante Skeppstedt, ITS