FULLMÄKTIGE

ITS FULLMÄKTIGE

2017 års ordinarie Fullmäktigemöte kommer att hållas torsdagen den 27 april 2017, kl.10- 12.30, på ITS. Fullmäktige kommer endast att innehålla den formella delen. En Workshop med öppet deltagande kommer att hållas under hösten.

2016 års ordinarie Fullmäktigemöte hölls torsdagen den 3 maj 2015, på ITS i Kista.

ITS Fullmäktiges sammansättning:

Ordförande: Mats Madfors, Ericsson AB

Vice ordförande: Bo Martinsson, Post- och telestyrelsen

Ledamöter:

Hans von Axelson (t.f.), Myndigheten för Delaktighet

Sam Berggren, Trafikverket

Staffan Bergsmark, Teracom AB

Catharina Greberg, St. Jude Medical Sweden AB

Johan Comstedt, Ascom Sweden AB

Tomas Eklund, IDSS AB

Anders Westberg, IBM Svenska AB

Anders Hjelmare, Kapsch Traffic Com AB

Johnny Kristensen, Örebro Läns Landsting/ Tolkcentralen

Tom Lindström, Ericsson AB

Sture Lundgren, Säkerhetspolisen

Anders Nilsson, Telenor Sverige AB

Lars Olsson, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

(Andreas Richter, Hjälpmedelsinstitutet)

Per Palm, SOS Alarm Sverige AB

Francisco da Silva, Zhixi Wang, Huawei Technologies Sweden AB

Leif Sunnegårdh, Tele2 Sverige AB

Anna Olander Selldén, Polismyndigheten

Nils Weidstam/ Anne-Marie Fransson, IT& Telekomföretagen

(Elisabeth Uhleman, Högskolan Halmstad)

(Helge Hüttenrauch, Södertörns Högskola)

(Vakant IHT, Institutet för Humanteknologi)

Vakant, TeliaSonera AB

Anm: Namn i kursiv stil betecknar ”under förändring/ej bekräftad” 

Föredragande/sekreterare: Svante Skeppstedt, ITS