FULLMÄKTIGE

ITS FULLMÄKTIGE

2018 års ordinarie fullmäktigemöte planeras till den 5 maj 2018 kl 10 hos ITS i Kista. 

ITS Fullmäktiges sammansättning:

Ordförande: Magnus Madfors, Ericsson AB

Vice ordförande: Bo Martinsson, Post- och telestyrelsen

Ledamöter:

Hans von Axelson, Myndigheten för Delaktighet

Sam Berggren, Trafikverket

Staffan Bergsmark, Teracom AB

Catharina Greberg, St. Jude Medical Sweden AB

Johan Comstedt, Ascom Sweden AB

Tomas Eklund, IDSS AB

Anders Westberg, IBM Svenska AB

Hans Johansson, Kapsch Traffic Com AB

Johnny Kristensen, Örebro Läns Landsting/ Tolkcentralen

Tom Lindström, Ericsson AB

Kurt Alavaara, Säkerhetspolisen

Per Johansson, Telenor Sverige AB

Lars Olsson, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Per Palm, SOS Alarm Sverige AB

Francisco da Silva, Zhixi Wang, Huawei Technologies Sweden AB

Anders Rudolphi, Tele2 Sverige AB

Anna Selldén, Polismyndigheten

David Mothander, IT & Telekomföretagen

Lars Nordén, TeliaSonera AB

Jonas Wallberg, Teknikföretagen

Calle Medin, Husqvarna Group

Peggy Haase, Post- och Telestyrelsen

Jan-Olof Grunden, Volvo Technology AB

Mats Hansson, Sony Mobile Communications AB

Föredragande/sekreterare: Thomas Borglin, ITS