Kataloger

ANSI standardkatalog
CEN standardkatalog
CENELEC standardkatalog
CWA CEN Workshop Agreement
ECMA standarder och rapporter
ETSIavancerad sökning
ETSIs dokumentför nedladdning
IEC standardkatalog
IHS Global Engineering Documents
IEEE standardkatalog
ISO standardkatalog
ISO arbetsprogram
ISO TCer
ISO/IEC standard tillgängliga via nätetklicka på “Proceed to public areas
Eurodicatom EUs termbank
ETSI, TErms and Definitions Database Interacive (TEDDI)
Termite ITUs termbank
ITU publikationer
NSSN standarder från > 600 organ
RTTE, Radio and telecommunications terminal equipment directive and related harmonized standards
FSS, Register över fastställd svensk standard
SIS Förlag AB, säljer svensk standarder med mera
WSSN sammanställning över internationella standardorgan
Newapproach EU direktiv och standardiseringen
Offentliga sektorns portaler