2018 års ordinarie Fullmäktigemöte

2018 års ordinarie Fullmäktigemöte kommer att hållas torsdagen den 19 april 2018, kl.10- 12. på ITS. Årets Fullmäktigemöte innehåller inte någon öppen del. Under hösten kommer det att hållas en Workshop som är helt öppen.

2017 års ordinarie Fullmäktigemöte hölls tisdagen den 27 april2016, på ITS i Kista.