Hem

Sveriges regering har utsett  Svenska Informations- och Telekommunikations- Standardiseringen (ITS), SEK Svensk Elstandard (SEK) och Swedish Standards Institute (SIS) som svenska standardiseringsorgan.

ITS ansvarar för standardiseringen inom telekommunikationsområdet. ITS är också som svenskt nationellt standardiseringsorgan medlem i ETSI, the European Telecommunications Standards Institute.

En presentation av ITS – den unga standardiseringsorganisationen – kan du läsa här. Den är hämtad från SEK Aktuellt nr 3, 2017.

ITS Connectivity Workshop i Kista den 21 november 2017, läs mer här och anmäl dig här.

Thomas Borglin är VD-kanslichef för ITS sedan 2017-06-01

thomas.borglin (a) its.se / 070 300 9542